การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอนุเคราะห์พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการตามมาตรา 35 จำนวน 2 จุด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอนุเคราะห์ตามมาตรา 35 จำนวน 2 จุด ได้แก่ พื้นที่ว่างอาคารจอดแล้วจรสถานีคลองบางไผ่ ทางออกที่ 4 และพื้นที่ว่างอาคารจอดแล้วจรสถานีแยกนนทบุรี 1 ทางออกที่ 4

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายอัฐเศรษฐ์ สุวิสิษฐ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 2371 

รายละเอียดดัง QR Code 

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 2 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 16 ตุลาคม 2561