การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

 รายละเอียด

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 5 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม 2561