ทุ่ม50ล้านเนรมิตศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาติ

โดย ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ กล่าวว่า "ศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาตินี้ ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 50 ล้านบาท จะเป็นศูนย์กีฬาที่ครบวงจรที่เหมาะกับนักกีฬาคนพิการโดยเฉพาะ ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องพักนักกีฬา สนามฝึกซ้อม ห้องอาหาร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างครบ พร้อมกับจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และเทคนิคการเล่นบอคเซียให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีนักกีฬาบอคเซีย ที่ครอง มือ 1 ของโลกอยู่หลายรุ่นด้วยกัน และขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ในการสร้างศูนย์ฝึกนี้อีกครั้ง"

สำหรับศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาติ จะใช้ระยะเวลาสร้างประมาณ 12 เดือน กำหนดเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้กีฬาบอคเซียของไทย ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สร้างผลงานคว้า 2 เหรียญทอง ในพาราลิมปิก ลอนดอน เกมส์ ปี 2012 จากนั้นบอคเซียไทยยังทำผลงานต่อเนื่อง ทำได้ 2 ทอง 1 เงิน 2 ทองแดง ในพาราลิมปิก ริโอ เกมส์ ปี 2016

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม 2562